10/06/2017 14:25

Những túp lều treo trên cây hay vách núi dựng đứng mang lại cho du khách trải nghiệm cực kỳ khó tả.