12/01/2018 20:46

Hành vi của tài xế xe buýt đã gây bức xúc trong dư luận, tạo hình ảnh xe buýt không thân thiện trong mắt người dân thành phố.