18/01/2012 11:13

Tết năm nay vừa đến sớm lại nghỉ dài ngày hơn mọi năm nên việc chuẩn bị đón năm mới dường như khá vội vã. Thời điểm này, nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn TP. Hà Nội cho biết đã sẵn sàng phục vụ Tết cho bệnh nhân ở lại.