05/09/2012 08:02

Ông Trần Xuân Bình (62 tuổi) kể lại: Vào khoảng 20h50 ngày 3/9, cả nhà đang ngồi xem tivi, bỗng nghe rung chuyển rất mạnh, kéo dài trong 2 phút.