12/01/2018 21:21

Hãy nhìn xuống lòng bàn tay và xem đường chỉ tay trí tuệ của bạn ngắn hay dài, qua đó có thể đọc được tính cách cũng như khả năng của bạn.