07/01/2014 14:38

5 năm trở lại đây, cơn sốt gà Đông Tảo tăng mạnh, những chú gà đặc biệt này liên tục lập các kỷ lục lên...

11/04/2012 08:16

Phá vỡ tất cả những kỉ lục trước, đôi trống mái gà Đông Tảo của gia đình ông Hiệu (xóm Trung Đình, thôn Đông Tảo,...