19/10/2017 22:22

Tại tòa, bị cáo Dũng luôn cúi gằm mặt, tỏ ra ân hận. Kẻ giết người chỉ biết gật đầu trước những câu hỏi của chủ tọa.