12/01/2018 10:30

Đối tượng cho rằng: "Bố mẹ chết rồi, các con sống sẽ khổ và khi con chứng kiến cảnh bố giết mẹ thì sau này chúng nó sẽ sống sao nên đã dùng dao chém chết cả 2 con”.