18/05/2018 21:56

Trận giông lốc kèm mưa lớn khiến nhiều cây cối, biển quảng cáo bị thổi bay trên phố Hà Nội.

15/06/2015 15:24

"Đơn vị quản lý cây xanh Hà Nội phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân", luật sư Nguyễn Quang Ngọc nhận định.