18/05/2018 21:56

Trận giông lốc kèm mưa lớn khiến nhiều cây cối, biển quảng cáo bị thổi bay trên phố Hà Nội.