13/06/2018 08:01

Chừng 10 năm trước, người dân từ khắp nơi đổ về, bất chấp nguy hiểm trèo lên đỉnh núi đá tai mèo cao chót vót vì nghĩ nơi đây có vàng.