13/06/2018 08:54

Người hắt canh bầu khiến 2 cháu bé bị bỏng cho biết, sau khi nấu canh thấy quá nhiều nên múc 1 bát con hắt đi. Tuy nhiên, không hề biết có 2 cháu bé đang ngồi bên ngoài.