11/04/2014 11:25

Để tìm cảm xúc cho tiết mục dự thi, Hoài Lâm luôn tranh thủ nhắm mắt hát mọi lúc mọi nơi.