23/05/2016 14:19

Uyển Dung - hoàng hậu cuối cùng Trung Quốc bị chồng mình là vua Phổ Nghi ghét bỏ, thờ ơ chính vì thế bà đã tức giận và “cắm sừng” vị hoàng đế này.

19/05/2016 14:59

Các vị vua nổi tiếng của Trung Hoa đã không ít lần bị cắm sừng bởi những bà vợ tuyệt thế giai nhân của mình.