12/01/2012 11:35

Chiều chủ nhật hằng tuần, diễn đàn hocdan.com với slogan “Đơn giản thôi mà” lại tập trung khi thì ở tượng đài Lý Thái Tổ, khi thì bên cây lộc vừng 9 gốc ven hồ Hoàn Kiếm.