27/08/2017 14:57

Nhóm chủ trọ này biết phòng vẫn đang có người ở nhưng lại tùy tiện mở cửa cho người khác vào xem.

10/03/2016 09:53

Đó là lần đầu tôi thấy chùm chìa khóa ấy nhưng không hề nghĩ ngợi nhiều. Chỉ mãi tới sau này, khi tôi nhìn thấy bản hợp đồng trong ngăn kéo tủ của chồng...