22/02/2018 12:53

Thiếu nữ 16 tuổi giành giải cao trong lễ hội đấu vật tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.