15/04/2015 14:43

Mang 15 điện thoại iPhone 5 không rõ nguồn gốc đi trên phố, nam thanh niên gặp tổ công tác 141 làm nhiệm vụ.

02/05/2013 21:20

Qua đấu tranh, Hoàng khai rằng số ma túy trên là do bạn gái đưa cho.

30/04/2013 10:06

Số lượng khách tối đa của chiếc xe là 34 hành khách trong khi con số thực tế là 70.