11/09/2017 09:06

Thị trưởng một thành phố ở Florida nói rằng điều duy nhất nước Mỹ có thể làm là cầu nguyện cho họ.

10/09/2017 10:31

Cư dân ở Florida, Mỹ, được lệnh sơ tán khẩn cấp, trong bối cảnh siêu bão Irma đổ bộ vào khu vực này trong vòng 24 giờ tới.