19/04/2012 16:40

Hosni Mubarak bị cho là điệp viên hai mang, thậm chí ba mang, hợp tác đồng thời với cả KGB, CIA và tình báo Saudi Arabia.