12/12/2016 16:21

Một khách sạn tại Kyoto, Nhật Bản đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời cho những người mê sách, đó là khách đến thuê phòng sẽ được ngủ bên trong những kệ sách.