12/01/2018 20:43

Số lượng đầu đạn phát hiện trong vườn của một nhà dân ở tỉnh Hưng Yên khiến nhiều người bất ngờ.