13/02/2018 17:23

Trong ngày đầu năm mới bạn nên tránh những điều nay kẻo cả năm đen đủi nhé.

17/02/2015 08:10

Dân gian quan niệm, ngày mùng 1 Tết là mở đầu một năm, nên người ta kiêng kỵ điều xấu để được an toàn và may mắn trong cả năm.

29/01/2014 00:34

Quét nhà; Cho nước, lửa; Mai táng, Làm vỡ đồ đạc là những điều đại kỵ trong năm mới.