12/10/2017 14:00

Tại lễ tang PGS Văn Như Cương, nhiều học sinh đã bật khóc vì tiếc thương người thầy đáng kính.