12/03/2012 10:52

Theo một lệnh trích xuất bị cáo của Tòa án thì bị cáo bị bắt khi chưa chào đời và phạm tội khi còn đang trong bụng mẹ.