05/06/2015 11:03

Một vài chiến binh IS đã vô tình chỉ điểm cho Không quân Mỹ dội bom vào hang ổ của tổ chức này khi đăng...

15/01/2015 14:47

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các thùng các tông chứa rất nhiều linh kiện, phụ kiện máy tính như:...