01/07/2017 08:16

Đoạn video liên quan đến iPhone 8 này mới xuất hiện trên YouTube nhưng đã kịp thu hút được hàng triệu lượt xem.