21/08/2015 08:53

Trên thực tế, vài năm gần đây không chỉ nghề PG (Promotion Girl, những cô gái đứng làm mẫu tại triển lãm, hội chợ) đang thu hút nhiều bạn trẻ thử sức.