30/05/2012 16:05

Vợ tôi qua đời hơn chục năm nay. Suốt thời gian đó tôi chỉ biết lấy công việc để bù đắp những thiếu hụt tình...