30/05/2012 16:05

Vợ tôi qua đời hơn chục năm nay. Suốt thời gian đó tôi chỉ biết lấy công việc để bù đắp những thiếu hụt tình cảm khi người bạn đời ra đi trước. Tôi mới về hưu hơn 2 năm nay và cũng là thời điểm tôi quen bà ấy...