19/05/2017 15:57

Ngoài thi thể người phụ nữ Việt còn xuất hiện thi thể của một người đàn ông lái xe tải.