13/01/2017 14:26

Theo dự báo từ TTKTTV, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.