16/05/2018 07:43

Có nhiều khi ta vô tình quên lãng đi những người thân yêu, rồi một ngày, khi họ không còn trên đời nữa, ta mới đau đớn nhận ra điều gì là quý giá nhất trên thế gian này.