13/10/2017 08:09

Noo Phước Thịnh khẳng định anh vẫn coi Đông Nhi là một người bạn tốt.