11/01/2017 09:00

“Quỹ phòng thân” không hẳn là lập “quỹ đen” bằng cách dấu diếm chồng, các chị em có thể tạo dựng cho mình một công việc để chủ động về kinh tế, không phụ thuộc vào chồng.