12/08/2017 08:55

Sau những lần vào tù ra tội, giờ đây Ryan đã xây dựng đế chế riêng cho mình với doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.