11/01/2017 09:00

“Quỹ phòng thân” không hẳn là lập “quỹ đen” bằng cách dấu diếm chồng, các chị em có thể tạo dựng cho mình một công việc để chủ động về kinh tế, không phụ thuộc vào chồng.

11/07/2014 20:00

Chán nản vì vợ giấu tiền cho nhà ngoại. Sống với nhau bao lâu, giờ tôi mới phát hiện ra vợ tôi toàn giấu tiền làm quỹ riêng.