05/03/2017 15:17

Nhờ đồng đội nhanh trí ứng cứu, cầu thủ Vincent Pajot của Saint-Etienne may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sau khi bị bất tỉnh, co giật và đối diện nguy cơ cắn lưỡi.