26/11/2016 09:05

Selena Gomez được cho là đang ở một trung tâm hẻo lánh gần một tháng nay để phục hồi sức khỏe và tinh thần.