10/04/2018 11:12

Sự sống sót thần kỳ sau khi bị ngừng tim suốt 18 tiếng của người đàn ông khiến ai nấy đều không tin vào mắt mình.