12/10/2013 12:03

Trong chuyến đi ý nghĩa này, anh đã tình nguyện trở thành 'xe ôm' cho một cựu chiến binh mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh.

12/10/2013 08:51

Người dân đã đổ về Nhà tang lễ Quốc gia từ rất sớm để mong có thể vào viếng Đại tướng, hoặc vái vọng từ ngoài. Trong đó có một cụ ông khóc rất nhiều.