07/03/2013 08:33

Đã có thêm 3 người bị "thần xà" nhập. Hơn 160 triệu đồng đã được quyên góp để làm lễ cúng theo yêu cầu của "thần xà".