28/03/2012 08:24

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Kinh Bắc. Trường có trụ sở tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.