10/01/2017 15:46

(PL+) - Công an Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ một xe khách vận chuyển 1,6 tạ thịt mèo hôi thối đã qua sơ chế đang được vận chuyển đi tiêu thụ.