13/06/2018 11:30

Trường hợp cả 2 mẹ con đều được chẩn đoán là ung thư dạ dày chỉ vì một món ăn quen thuộc là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, cần phải thay đổi nếu không muốn mắc bệnh.