11/12/2013 09:49

Ước tính nạn nhân của tiệm vàng Ý Loan (quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) khoảng 200 người với số tiền cho vay khoảng 300 tỉ đồng.