05/12/2016 10:27

Khi đi về qua nhà cháu T., thấy cháu đang học bài một mình, đối tượng Nguyễn Văn Rạ liền nảy sinh dục vọng và thực hiện hành vi xâm hại.