21/03/2012 15:12

Đó là trang trại chăn nuôi tổng hợp Vũ Hoa Kết (Trang trại Hoa Kết) tổ dân phố 24, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu.