13/02/2018 21:36

Hưng và Bình thường xuyên rình rập trước cổng các ngân hàng, kho bạc, lợi dụng lúc khách hàng đến giao dịch không để ý, hai đối tượng nhanh tay móc cốp để trộm tiền