27/01/2018 16:30

U23 Việt Nam đã phải nhận một kết quả khá đáng tiếc khi đã ở rất sát việc đẩy đối thủ vào loạt sút luân lưu.