23/11/2017 07:59

Ngày 13.10.1998 có lẽ là một trong những ngày được ghi nhớ trong lịch sử đấu tranh tội phạm có tổ chức ở Việt Nam.

09/08/2013 15:09

Ngày Nguyễn Văn Hưng, phạm nhân bị thi hành án cuối cùng tại trường bắn Cầu Ngà, ra pháp trường, trời mưa như trút nước.